Njord Forsikringssystem

Vi har utviklet det mest moderne forsikringssystemet for administrasjon av både kollektive og individuelle pensjonsordninger.
Systemet er vel utprøvd, og har grensesnitt mot aktuelle interne og eksterne systemer.

Ytelse eller Investeringsvalg?

En av de unike sidene ved Njord er at det håndterer både ytelsesordninger med tradisjonell forvaltning og så vel som innskuddsordninger med fritt fondsvalg.

Blant produktene som kan administreres i Njord er:

 • Kollektiv tjenestepensjon
 • Ytelsespensjon
 • Innskuddspensjon
 • Fripoliser m/u investeringsvalg
 • Pensjonskapitalbevis
 • Individuell Pensjon IPS/IPA
 • Kapitalforsikring m/u sparing
 • Livrenter m/u investeringsvalg
 • Gruppeliv og yrkesskade

Anerkjent og utprøvd

Ledende pensjonsmiljøer som er brukere av Njord:

 • Sparebank1 Forsikring
 • Silver Pensjonsforsikring
 • AS Norske Shells Pensjonskasse
 • Statnett Sf's Pensjonskasse
 • Arendals Fossekompani Pensjonskasse
 • Fondsfinans ASA Pensjonskasse
 • DNV GL Pensjonskasse

I Njord forvaltes det omlag 160.000 pensjonsavtaler, det foretas vel. 40.000 pensjonsutbetalinger i måneden.

Skjermbilder fra Njord

Klikk på bildene for å forstørre

Fripolise Med Investeringsvalg
Personbilde Pensjonist
FrmHovedmeny

Web grensesnitt

Klikk på bildene for å forstørre

Web Losning

Eikos AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

logo hvit

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@eikos.no

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo