Eikos NRV

Eikos NRV er et rådgivningssystem for overgang fra offentlig tjenestepensjon til innskuddspensjon. Systemet kan kobles mot eksisterende systemløsning for offentlig tjenestepensjon for å hente ut medlemsdata eller medlemsdata kan kopieres fra andre lister (Excel etc.).  Det settes opp forslag til ny innskuddsbasert pensjonsplan og de overgangsreglene som skal benyttes.  Systemet beregner deretter prognose på fremtidig pensjon - både fra innskuddsordningen og fra eksisterende tjenestepensjon (fripoliser).  Systemet beregner også kompensjonsbehov ved overgangen dersom prognose på ny pensjon blir lavere enn kapitalverdien av eksisterende pensjonsordning.

Prognosene kan beregnes med ulike forutsetninger om avkastning, rebalansering, nedtrapping etc.  Beregningene vises per medlem og for foretaket samlet.  Det kan også produseres individiuelle brev til medlemmene som spesifiserer forutsetningene, kompensjonsordning og forventet fremtidig pensjon.

Eikos AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

logo hvit

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@eikos.no

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo