Allvis

Allvis er en applikasjon for innsending av A-meldingen, ny månedlig skatteinnberetning, til Altinn. I tillegg gir Allvis grunnlaget for rapportering av innberettede utbetalinger og skattetrekk til kundene.

Allvis tar imot grunnlagsdata fra Njord og andre system. Det kontrolleres at datagrunnlaget ikke inneholder mangler som gjør at innsending vil feile. Man har mulighet til å holde tilbake en kunde, rette opp i feil i mottatte data og legge til en korreksjon direkte i Allvis.

Når grunnlagsdata er sjekket kan de sendes inn til Altinn og Allvis behandler tilbakemeldingen fra Altinn.

Allvis har også oversikt over forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift som skal innbetales, med betalingsfrist, KIDnummer og kontonummer pr termin.

Skjermbilder fra Allvis

Klikk på bildene for å forstørre

Allvis Innbetalingsinformasjon
Allvis Legge Til Utbetaling Skattetrekk
Allvis Sende Amelding

Eikos AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

logo hvit

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@eikos.no

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo