Aktupensjon

AktuPensjon – tilbudssystem.

Systemet beregner sparebeløp, risikopremier og prognose på fremtidig alderspensjon for innskuddsordninger.  Det kan legges inn ulike fond og fondsprofiler.  Profilene kan ha årlig rebalansering og nedtrapping mot pensjonsalder Prognose vises både i fremtidig beløp og i dagens kroneverdi.  Det kan benyttes ulike prismodeller og tarifferingssystemer. Risikopremier beregnes for 

  • Betalingsfritak
  • Uførepensjon
  • Ektefelle- og samboerpensjon
  • Barnepensjon

Gruppelivsforsikring kan beregnes for ulike summer og nedtrappinger for dødsfalls- og uføreerstatninger.  Det kan tillempes avanserte risikomodeller for premieberegningen.

Eikos AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

logo hvit

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@eikos.no

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo