Systemløsninger lukket

Systemløsninger

Vår unike kombinasjon av systemutvikling og forsikrings- og aktuarkompetanse, har gjort det mulig å utvikle systemløsninger som er enestående i det norske markedet. Våre systemløsninger omfatter blant annet:

 

Njord Forsikringssystem

Komplett administrasjonssystem for både kollektive og individuelle livsforsikringer og pensjonsordninger - både med tradisjonell forvaltning eller med investeringsvalg.

Aktupensjon

Utprøvd tilbudssystem for innskuddspensjon og gruppelivsforsikring. Systemet beregner og skriver tilbud og prognoser på sparing, risikopremier og fremtidig pensjonsutbetaling.  Brukervennlig og fleksibelt og benyttes av flere store aktører i det norske markedet.

Eikos NRS

Beregningssystem for NRS/IFRS/GKRS beregninger av pensjonsforpliktelser. Beregner også for innskuddspensjon og kvalitetsforskjeller / kompensasjon ved overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.

Allvis

System for innrapportering av pensjonsutbetalinger i XML-formatet til A-meldingen. Systemet er koblet mot Altinn og Skattemyndigheter.  

Eikos NRV

Rådgivningsverktøy for overgang mellom offentlig tjenestepensjon og innskuddspensjon.

Eikos AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

logo hvit

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@eikos.no

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo