Pensjonskasse

Pensjonskasse

Eikos kan tilby en komplett samlet leveranse, eller delleveranse av en eller flere av tjenestene i en nøkkelferdig pensjonskasse:

 • Ansvarshavende aktuar
 • Daglig leder
 • Pensjonskassesystem
 • Administrasjon
 • Regnskap

Gjennom høyt kvalifiserte ansatte og ved bruk av vårt egenutviklede pensjonskassesystem NJORD, kan vi tilby kostnadseffektiv og kvalitativ administrasjon og oppfølging av pensjonskasser.

Vår løsning gjør at våre pensjonskasser kan ha:

 • Tradisjonell kollektiv ytelsespensjon
 • Innskuddspensjon med investeringvalg
 • Fripoliser
 • Pensjonskapitalbevis
 • Gruppelivsforsikring
 • Fortsettelsesforsikringer

Alt sammen forvaltet i samme, effektive systemløsning!

I dag forvaltes mer enn 160.000 pensjonsavtaler i Njord, og det foretas mer enn 40.000 pensjonsutbetalinger i måneden fra systemet.

Med Eikos får dere en serviceorientert og uavhengig samarbeidspartner som har høy faglig kompetanse og disponerer de beste systemverktøyene.

Eikos AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

logo hvit

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@eikos.no

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo