Om Eikos

Om Eikos

Eikos AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med systemkompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Vi leverer systemløsninger, aktuar– og rådgivningstjenester til pensjonskasser og leverandørene i finansnæringen. Våre kunder er norske og utenlandske forsikringsselskaper - både i offentlig og privat sektor, fondsselskaper, forsikringsmeglere, IT-leverandører samt advokat- og revisjonsvirksomhet.

Eikos AS er ansvarshavende aktuar i flere forsikringsselskaper og pensjonskasser.

Eikos AS har vært en sentral rådgiver ved etablering av flere norske forsikringsselskaper og filialetableringer både i inn– og utland. Vi har betydelig kunnskap om konsesjonsprosesser, filialetableringer og rammebetingelser for forsikringsselskaper.

Vi har et etablert samarbeid med uavhengige aktuarkonsulenter i Sverige, Danmark og Finland.

Eikos AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

logo hvit

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@eikos.no

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo